Om Greit

Vilka är Greit?

Greit är en ideell förening som bildades för att stärka gemenskapen mellan tidigare studenterna vid Matix- samt även tidigare SMEK-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg. GREIT anordnar därför årligen flertalet evenemang där alumnerna får möjlighet att träffa varandra och nuvarande studenter. Styrelsen har även ett nära samarbete med kursledningen för Matix-programmet för att göra nuvarande och kommande studenters studietid så bra som möjligt.

Vår historia

Growth and Entrepreneurship Institute bildades av f.d studenter från Småföretagarekonomi-programmet, då under namnet SMIT. Tanken var att bygga upp en alumniförening som dels kan ge alumner möjligheter att knyta kontakten, men även vara med och hjälpa till i utvecklingen av utbildningen. Föreningen lades ner under en tid men 2008 föddes den på nytt, nu under namnet GREIT, för att ta vid där SMIT slutade. Syftet är fortfarande detsamma och föreningen rör sig i ständig takt framåt.

Våra samarbetspartners
Matix

Är du Matixstudent eller alumn?

Se då till att gå med i vår Facebook-grupp, den uppdateras med jobbtips, evenemang och annat matnyttigt som kan intressera Matixare